Uitgangspunten:

 

Beton C35/45 E'b = 33,00 kN/mm²
Voorspanstaal Fep 1670 E'p = 200,00 kN/mm²
Metselwerk E'm = 5,50 kN/mm²
Gemiddelde druksterkte steen   = 22,00 N/mm²
Representatieve druksterkte mortel   = 7,50 N/mm²
Representatieve druksterkte metselwerk····· f'rep = 5,50 N/mm²
Rekenwaarde voor de dwarskracht f'd = 3,00 N/mm²
Rekenwaarde voor de schuifspanning f'v;d = 0,14 N/mm²
Mortelverhouding   = 1,00 cement
(geen luchtbelvormer gebruiken)   = 0,50 kalk
    = 4,50 scherp zand

 

Klik hier om te tabellen te downloaden

Samenwerkend:

De lateiconstructie wordt gevormd door de voorgespannen latei en enige lagen metselwerk. De functie van de voorgespannen latei is tweeledig, namelijk:

1. Gedurende de uitvoering vormt de latei een onderslag waarop het metselwerk wordt aangebracht

2. In de definiteive constructie dient de voorgespannen betonlatei voor het opnemen van de buigtrekspanningen, terwijl het hiermee samenwerkende

··· metselwerk de buigdrukspanning opneemt. De schuifspanningen ten gevolge van de dwarskracht worden opgenomen door de metselmortel en het

··· metselwerk.

 

Aandachtspunten:

- Doordat het benodigde aantal lagen metselwerk (Hs) niet mag worden onderbroken, kunnen in dit gebied geen lateislabben, sparingen en open

· stootvoegen worden aangebracht.

- Binnen de volledige lateilengte mogen geen dilataties voorkomen.

- Opleglengte 150 mm bij een dagmaat kleiner dan 1500 mm, 200 mm bij een dagmaat groter dan 1500 mm.

- De samenwerkende lateien kunnen geen vloerbelasting opnemen.

- De lateien mogen niet op een tussensteunpunt worden opgelegd, tenzij er voldoende metselwerkwapening (murfor) in het bovenliggende metselwerk

· wordt toegepast.

- Bij overspanningen boven 3000 mm een expansievoeg aan de kopse kant aanbrengen.

- Metselstenen altijd met specie direct op de latei aanbrengen.

- De lateien, tijdens verharding van de benodigde metselwerklagen, ondersteunen met een maximale h.o.h. afstand van 1000 mm.

- Na voldoende verharding van het metselwerk de tijdelijke ondersteuning verwijderen.

- Samenwerkende lateien zijn niet geschikt voor renovatie, tenzij de samenwerkende metselwerklagen opnieuw worden opgemetseld.

 

Minimale opmetselhoogte (Hs in mm), Milieuklasse XC1 en XC3

100 60

120 60

150 60

100 114

x = latei voldoet niet, zelfdragende latei toepassen

Principe samenwerkende lateien

principe latei

Doordat de benodigede aantal lagen metselwerk (Hs) niet mag worden onderbroken, kunnen in dit gebied geen lateislabben, sparingen en open

stootvoegen worden aangebracht. Binnen de volledige lateilengte (dagmaat + 2x de oplegging) mogen geen dilataties voorkomen.

·