Blauwe gloed op betonoppervlak

 

Een echte kenner weet dat de beton is gemaakt met hoogovencement. De blauwkleuring is inherent aan hoogovencement of een mengsel van

hoogovencement met portlandcement. Hoe donkerder de kleur hoe dichter het oppervlak en des te beter hebben de eigenschappen van het beton

zich ontwikkeld. Een sterk blauw gekleurd oppervlak betekend voor beton met hoogovencement een hoge dichtheid·en een hoge weerstand tegen

sulfaataantasting en een hoge weerstand tegen chloride indringing.

Vanuit esthetisch oogpunt is het de eerste tijd niet fraai, maar na verloop van tijd zal dit volledig verdwijnen.