Roestvlekken

 

Dit betreft vaak vervuiling van het toeslagmateriaal zoals grind met ijzerverbindingen, klik hier voor nadere uitleg. (bron: Betoniek 2000)

Deze vorm van roestschade heeft geen consequenties voor de constuctieve eigenschappen van het beton. Het is puur esthetisch. Herstel is mogelijk

door middel van het uitboren en daarna opvullen met reparatiemortel. Het reinigen van de door het roestwater vervuilde oppervlak vereist intensievere

reinigingsmethoden, bijvoorbeeld met hogedruk of chemicaliën.